Aug 1, 2010

.

УРЬД ЭРТИЙН ЦАГТ МАНАЙ ӨВГӨД ДЭЭДЭС

“УМ МА НИ БАД МЭ ХУМ” ГЭСЭН УНШЛАГАТАЙ БАЙЖЭЭ.

ӨНӨӨ ЦАГИЙН МАНАЙ ЗАЛУУС БАГАЧУУЛ

“ӨҮ, МА-НИ ПЭД МАЙ БИЛЛЗ” ГЭДЭГ ЗАЛБИРАЛТАЙ БОЛЖЭЭ.

OH, MONEY, PAD MY BILLS


GIVE, GIVE, GIVE

ӨГ ӨГ; ӨГӨӨД БАЙ; ХҮНИЙ АЛГА ДЭЭШ НЬ ХАРУУЛЖ БАЙ; ТАСРАЛТГҮЙ ӨГЧ БАЙ; ӨГ ӨГ, УЛАМ ӨГ; ӨГ ӨГ, МАШИД ӨГ; ӨГЛИГИЙГ БАЙНГА ӨГЧ БАЙ

Many of us (бидний олонхи нь) have heard (сонсож байлаа, дуулж байлаа) the expression (үг хэллэгийг) Giving (өгөхүй нь) is (бол) its (өөрөө) own (өөрөө) reward (шагнал).

And while (хэдийгээр) this (энэ үг) is (бол, боловч) certainly (яах аргагүй, яахын аргагүй, үнэхээрийн) true (үнэн, түмэн зөв), and more than (-аас илүү) reason (шалтаг шалтгаан) enough (хангалттай) to give (өгхү), there`s (байдаг) another (өөр нэг) aspect (зүйл) of giving (өгөхүйн, гар цайлгахуйн, алга дээш хандуулахын, өглиг өгөх үйл явцын) that (тэгдэг ингэдэг) many (олонхи) fail to recognize (мэддэггүй, анзаардаггүй, умартдаг).

Giving is an energy (эрч хүч, эрчис, эрчим) that not (биш) only (ганцхан, зөвхөн) helps (тусалдаг) others (бусдад) but (харин) creates (буян заяа нь арвиждаг, хэшиг буян нь дэлгэрдэг, хариу буян нь үрждэг) even more (бүр илүүтэйгээр) for the person (тэр хүний хувьд) who is doing (өгч байгаа, хайрлаж байгаа) the giving (уг өглигийг).

This (энэ) is (бол) a natural (байгалийн, орчлонгийн) law (жам) that (тэгдэг ингэдэг) is true regardless (-аас хамаарахгүйгээр, -аас үл шалтгаалан) of whether (уу юу, үгүй юу гэдгээс) the person (тэр хүн) who (хэн) is giving (өгч байгаа) wants (хүсч байна) or (эс бөгөөс) even (бүр) realizes (ухамсарлаж байгаа, ойлгож байгаа) what (юу) is occurring (тохиолдож байгаа, болж байгаа).


No comments:

Post a Comment