Dec 28, 2011

,

I myself was a student then and I badly needed such a course in the first place. (Тэхэд би өөрөө оюутан байсан болохоор надад юун түрүүнд тийм күүрс хэрэгтэй байсан.) From my own experience, I know that it is possible to learn English without a tutor, on condition that you have the best self-teaching course and there are some native speakers of English either in your office or where you live. (Би өөрийнхөө хувийн туршлагаас хуваалцахад, хамгийн сайн өөрөө-сурах бичигтэй байгаад ажил албанд чинь эсвээс амьдран суугаа газарт чинь унаган Инг хэлтэй хүмүүс байгаа нөгцөлд Инг хэлийг багшгүйгээр сурч болох юммбайна гэдгийг би мэдэж байгаа юм.) They will never teach you English, because, having no command of Russian, they are unable to explain to you thousand of the intricate differences between their language and yours, differences that are very drastic in every main aspect of the two languages. (Тэд хэзээ ч та нарт Инг хэл заан сургаж чадахгүй, учир юун хэмээвээс, тэд Орос хэл эзэмшээгүй болохоороо хоёр хэлний хоорондахи түм буман адармаатай ялгаа зөрөөг хийгээд хэлнийзүй, үгсийн сан болон хэл ярианы найруулга мэтийн хэлний үндсээрээ ялгаатай гол гол талуудыг тайлбарлаж дөнгөхгүй.) All they can do is speak English. (Тэдний хийж чаддаг юм нь бол уртаашаа л Инг хэлээр ярих л байгаа юм.) And that`s what you need for your speech practice like the air you breathe. (Чухамдаа энэ нь л та бидэнд ярианы дадал олж авахад ус агаар шиг хэрэгтэй зүйл ажээ.) And once you reach intermediate-level English, have a vocabulary of several thousand words, and an understanding of the grammatical rules, then interaction with native speakers of English can be extremely useful. (Тэгээд нэгэн цагт та нар Инг хэлний мэдлэгээр дунд-түвшин хавьцаад очих хирд үгийн нөөц баялаг тань мянга мянган үгэнд хүрч, хэлнийзүйн үндсэн талуудыг ойлгодог болоод ирэхэд унаган хэлтэй хүнтэй харилцах нь тун ч ашигтай байх болно.) And that`s precisely what was happening for me at the job I had: I was learning the vocabulary and grammar by myself and writing my own course alongside, and as for speech habits, I was getting plenty of practice while working as an interpreter. (Чухамхүү яг л ийм явдал миний эрхилж байсан ажил төрөлд тохиолдсон хэрэг:Би хэлнийзүй болон үгийн санг бие даан үзэж бөгөөд зэрэгцээгээр нь өөрийнхөө сурах бичгийг бичиж байлаа. Хэл ярианы дадлагын хувьд бол хэлмэрчээр ажиллаж байхдаа овоо болж авсан даа.) This explains why the main emphasis in the course I now teach is on your own learning and speech practice. (Энэ нь чухамдаа юуг хэлээд байна вэ гэвэл, одооны зааж байгаа күүрстээ би юу юунаас урьдаар та нарыг биеэ даан сурч, ярианы дадлаганд гол анхаарлаа хандуул хэмээн онцлоод байгаагийн учир энэ бөлгөө.)

Thank you very much for reading my story – I hope you enjoy learning English as much as I enjoy teaching it. Bye-bye and take care! = Миний өгүүллэгийг уншсанд тун ч их гялайлаа. Инг хэл заахад амсдаг цэнгэлийг минь та бүгд Инг хэл сурахдаа амсах бизээ хэмээн найдан горилном. Дараа баяртай уулзамз, та бүгдэд амжилт ололтыг хүсмү би!

Энэхүү Орос залуугийн бичсэнээс та бүгдэд хэрэг болох юм байж магад хэмээн цаг заваа барлаа.

Frustrated, the teacher raised her voice and said, You don`t understand because you don`t want to understand. If you don`t understand it, then you need to do your own research. But you`re the one who said it was important, I shot back. If you think it`s important, at least you can tell us what it means and why it`s important. (Цөхрөнгөө барсан багш маань дуугаа өндөрсгөн байж хэлсэн нь: “Чиний ойлгохгүй байгаа нь чи ойлгохыг хүсэхгүйд байгаа юм. Хэрвээ чи ойлгож ухаарахгүй байгаа бол өөрийнхөө судалгаа шинжилгээг хийх хэрэгтэй болно доо.” “Харин та өөрөө л үүнийг чухал юм хэмээгээ биз дээ, гээд л би хариу цохилт өглөө шүү.”) “Хэрвээ та үүнийг ёухал юм хэмээн бодож байгаа юм бол ядахдаа доор хаяхад, яагаад энэ нь чухал юм бэ, юу гэсэн үг вэ гэдгийг бидэнд хэлээд өгдөг байгаа даа.”

At that point Andy the Ant stood up and said, I`ll explain it to the class. He climbed out from behind his wooden desk and walked to the chalkboard at the front of the room.He then wrote on the board: (Яг энэ үед Шоргоолж Энди босоод хэлсэн нь: “Би ангийнхандаа тайлбарлаж өгөмз.” Тэр бээр модон ширээнийхээ араас босоод өмнөхи хананд буй шохойгоор бичдэг самбар луу очоод улмаар самбар дээр бичсэн нь:)

18 (mental age) x 100

------------------------------ = 180 IQ

10 (chronological age)

18 (сэтгэхүйн нас) x 100

------------------------------ = 180 IQ

10 (биеийн нас)

So people say I am a genius because I am ten years of age but have test scories of a person who is eighteen years old. (“Яагаад хүмүүс намайг суут гэдэг вэ гэвэл биеийн нас минь аравхан мөртлөө тестийн оноо маань арваннаймтай хүнийх шиг байгаа юм.”)

I`ll be looking forward to seeng you all in the coming 2012

Dec 14, 2011

,

So, what could a textbook possibly teach you if it was created by a Russian professor who did not speak actually English? (Тэгэхлээр, хэрвээ үнэн хэрэгтээ Инг хэлээр ярьдаггүй Оросын профессорын зохиосон сурах бичиг та нарт юу сургаж чадах асан?) I could not answer that question easily at the time. (Тэгэхэд би энэ асуултанд амархан хариулж чадахгүй байсан.) But, being frustrated as a student, I started to write my own course of English, the one that I would use for teaching my future students how to speak fluent and authentic English. (Гэвч, итгэл алдарсан оюутан байхдаа би хэтдээ оюутнуудадаа хэрхин түгдэрч торолгүйгээр ус цас шиг ярих унаган Инг хэл заахад хэрэглэх өөрийн сурах бичгээ бичиж эхэлсэн.) I was aware that it would be possible, providing the two prerequisite conditions: first, I myself had to speak flawlessly, just like the typical speaker does – and to know the grammar even far better – and second, I had to focus on each area of the language that my students would be learning, whether it was the vocabulary, the grammar, the spelling, or the pronunciation. (Хоёр гол угтуул нөхцөлийг хангасан байж гэмээнэ ийм боломж гарах юм байна гэдгийг би ухаарч мэдэж авсан л даа: Эхнийх нь болохоор, би өөрөө унаган Инг хэлээр яригч дундач хүнээс дутхааргүйгээр дуржигануулж өгөхөөс гадна хэлнийзүйг тэднээс арай илүү сайн мэдэж байх ёстой юм байна гэдэг нэг нөхцөл. Удаахи нь болохоор, оюутнууды минь хэтдээ үзэх тэр хэлний бүх л тал болох үгийн баялаг, хэлнийзүй, зөвбичихүй эсвээс үгийн дуун аялбарт анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой юм байна гэдэг нөгөө нөгцөл.) The course had to be fascinating; to have a certain energy and momentum to it, and, first and foremost, there had to be a highy effective textbook that would offer the students all of the main tools for successful learning on their own time, lest they fully depend on the teacher. (Күүрс маань сонирхол татаж баясал төрүүлэм байх ёстой байсан, түүнд тодорхой эрч хүч, түлхэц хөгжиц байх хэрэгтэй бөгөөд эн тэргүүнд энэ бол багшаас огт хамааралгүйгээр оюутнуудад өөрсдөө бие даан амжилттайгаар үзэн сурахад нь бүхий л боломж бололцоо арга хэрэгсэлийг тэдэнд олгохуйц нэн их өгөөжтэй сурах бичиг байх ёстой байсан.) The teacher`s primary responsibility in the classroom is to provide the students with continual speech practice. (Ангид багшийн хүлээх гол үүрэг хариуцлага бол аль болох ихээр ярианы дадлагад оюутнуудыг сургах явдал байлаа.) It is the student who has to learn the vocabulary and grammar on his own time, by rote, from the lists and examples printed in the book and recorded on CDs, which ultimately saves him both time and money, because he or she does not have to spend so many hours of classroom time just having these words and examples read to him by the teacher. (Номд хэвлэсэн байгаа текст, жишээнүүд хийгээд CD-д бичигдсэн дуддлага энэ тэрийг оюутан өөрөө бие даан таван хуруу шигээ мэдэж байх ёстой бөгөөд энэ нь эцсийн эцэст явж явж тэдний мөнгө цагийг хэмнэх бөлгөө. Яагаад гэвэл, тэдгээр үгэс хийгээд жишээнүүдийг ангид багшаар уншуулж хамаг цагаа барж байх хэрэг юун.)

Боловролын яамны энэ нэг эргүүтсэн амьтаныг яая даа байз. Сургуулийн хүүхдүүд хичээл хийхийн оронд одоо шатар тавиад сууж байх юм гэнэ. Шатар бол ухаан суулгадаг ч эд биш. Ухаан задлах ухааны юм ярьж байна аа. Ленин бол эднүүдээс арай дээр ухаантай хүн байсан байх. Шатар тавиад байнга хожигддог хүн байсан гэж байгаа. Тэгэхээр ухаан тэлэхгүй. Улсын Их Хурлын гишүүд л тоглож байвал харин тэдэнд их таарна. Яаж ялаас мултрах вэ гэдгээ эндээс сурдаг байгаа юм. Их л муу санаатай хүн шатар сайн тоглодог золиг шүү дээ. Яагаад гэвэл, ноёнтон өөрөө л амьд үлдэж л байвал тэр бод хөрөнгө, бэрс нохой, хүүхэд шуухад бүгд сөнөж байсан ч хамаагүй. Ганцаараа ноён нь амьд гарах хэрэгтэй. Манай ноёдод ялаас мултрахад нь мөн ч их хэрэг болно доо. Тэр бол ухаан суулгаж байгаа хэрэг биш, муу санаа, хар амиа бодох арга зааж өгч байгаа хэрэг. Энэ эргүү-д Кембриджийн лам нар нь зааж өгөө биз. Энэ ёроороо бол удахгүй покер бил үү, их хурлын гишүүд гэж нэг юмнууд тоглодог юмыг сургуульд заах нь л дээ. IQ гээд л баахан юм болоо биз дээ. Ухаантай болгох гэж байгаа юм бол эх хэлэнд нь сурга л даа. Өөрөөр хэлбэл, Монгол Бичигийг нь заагаад өг л дөө. Ламбаа нь Архангайн Эрүүл мэндийн газрын сайд, энэ нэг юм Булганы боловсролын газрын сайд юм шиг байна. Хамаг хөрөнгө аймаг руугаа зөөгөөд, сонгуульд бэлдэж хичнээн ч юм барьж байна, бүү мэд.

“Okay,” I said with a grin, realizing that she did not know the definition either. (Энэ авгай тэр тодорхойлолтыг бас мэддэггүй юм байна гэдгийг мэдэж авангаа би дотроо хөх инээд хүрэнгээ “Заа, заа” гэж хэлж билээ.) If she had known, she would have proudly told the entire class. (Хэрэв зээ тэр бээр мэдэж байсан сан бол анги дүүрэн бардамнахан онгироотож хэлж өгөх байсан сан.) We knew that when she did not know something, she would never admit it but instead tell us to look it up. (Тэр авгай ямар нэгэн юм мэдэхгүй болохоороо л биднийг тайлбарт толибичиг рүү илгээдэг бөгөөд мэдэхгүйгээ хүлээнэ гэж нэг байдаггүйг нь бид аль хэдийнээ мэдэх бөлгөө.)

After finally locating “intelligence quotient” in the dictionary, I read the definition out loud. (Арайхийж нэг юм “Сэтгэхүй боловсроогүйн чанар” гэдгийг толиос олж аваад, өндөр дуугаар уг тодорхойлолтыг би уншлаа.) Quoting directly, I read, ”Noun (1916): A number used to express the apparent relative intelligence of a person determined by dividing his mental age as reported on a standardized test by his chronological age and multiplying by 100.” (Тэнд бичсэн зүйлийг уншвал: “Нэръүг (1916): хүний илэрхий харьцангуй сэтгэхүйн боловсролыг илэрхийлэхийн тулд стандарт тестээр тогтоосон хүний оюун сэтгэхүйн насыг тэр хүний насалсан насанд нь хуваагаад гарсныг нь 100-аар үржүүлэн тодорхойлсон тоо.”) When I finished reading the definition, I looked up and said, (Уг тодорхойлолтыг уншиж дуусаад номоос нүдээ шилжрээн)

”I still don`t understand what IQ means.” (IQ гэж юу гэсэн үг юм бэ гэдгийг би тэртэй тэргүй ойлгохгүй юм байна. ) гэж хэллээ.

Dec 5, 2011

,

I soon became conscious that my coolege teachers did not really speak English, and neither did the higher-level professors. (Манай дээд сургуулийн багш нар Инг хэлээр үнэхээр ярьдаггүйг, мөн түүнчилэн өндөр зиндааны профессор гуншинтанууд ч адилдаа адил, годилдоо годилыг тун удалгүй би анзаарч мэдэж билээ. ) All they could do was learn from textbooks and then teach us, the students, with these textbooks they held right in front of themselves. (Тэднүүдийн уртаашаа хийж чаддаг ганц юм нь юу байсан бэ гэвэл, сурах бичгээ урьдаар үзэж үзчихээд ирж дараа нь өмнөө өнөө сурах бичгээ тавьж байгаад биднийг сургаж гарна даа.) But if you were to take away these books, they would be utterly speechless. (Харин тэдгээр сурах бичгий нь хураагаад авчих юм бол тэд “гого = хэлгүй” амьтан шиг (“загас шиг”) чив чимээгүй болох асан даа.) The fact was that I had kept learning this wrong version of English all through college. (Тийм болохоор Инг хэлийг би дээд сургуульд Инг хэлний буруу хувилбараар үзэж байсан хэрэг.) At the time, I found a part-time interpreting job at the former Soviet Peace Committee (the SPC for short). (Тэр үед би Зөвлөлтийн Энх Тайваны Хороонд (хураавал, ЗЭХ) орон тооны бус хэлмэрчийн ажилд орж билээ.) It was there that I finally had a chance to constantly compare the two ways of speaking: the correct one at the SPC and the improper one in the college. (Явж явж эцэстээ,надад ЗЭХ-нд байхдаа яаж зөв ярьдгийг, сургуульдаа очоод яаж буруу ярьдгийг байнга харьцуулах боломж надад олдсон хэрэг.) It felt embarrassing to be often misunderstood in either place as I alternately practiced the wrong and the right ways of diction. (Энэ хоёр газрын аль алинд нь чамайг хүмүүс байнга буруу ойлгоод байвал ямар сайн байх билээ дээ. Би зөв бруу ярихын аль аль дадлыг өгөө аваатай хэрэглэж байсан.) My teachers were confused with the language I picked at the committee. (Хорооноос сургуульдаа ирээд Инг хэлээр ярихад багш нар минь ичингүйрэн сандардаг байж билээ.) But that`s where I was really getting the correct sense of what constitutes formal and informal English – as well as the idioms and grammar that is used by native speakers. (Харин би хороонд очихдоо л тэнд чухамхүү албаны зөв болон хар ярианы хэлийг соносож, унаган хэлтэй хүмүүс яаж хэлнийзүйг болон өвөрмөц хэллэгийг хэрэглэдэгийг мэдэж авдаг байлаа. ) And at my job, the native speakers with whom I would speak were baffled at the expressions that I was taught in the college by Russian teachers through their professors` tutorial materials. (Манай дээд сургуулийн профессоруудын зохиосон сурах бичгээр орос багш нараар заалгасан зүйлээ хэрэглээд намайг ярихад унаган Инг хэлтэй тэднүүд харин ч нэг алмайран гайхдаг сан.)

“Багшигүйгээр Англи хэл сурцгаая” гэнэ үү нэг цэнхэр номыг нэг авгай мөн ч “рекламдаж” байна аа. Юуны чинь “багш”-гүйгээр сурахтай манатай, “багш” заагаад байхад сурдаггүй амьтад мөн хөөрхийеэ. Хайран мөнгө. Монголчууд ч загас болжээ. Дуртай новш нь “англи хэл” гэсэн дэгээ шидэхэд л очоод үмхээд авах юм. Энэ бол “УХААН” барагдаж, учраа олохоо байсны гэрч ажээ. Наад зах нь хоёр гурван жил өдөр шөнөгүй сууж байж нэг жаахан дөхөө сууна уу гэхээс дэгээ үмхээд мөн ч сурч харагдана даа.

Далай ламыг дагаж нэг хэсэг нь хуйлраад л, Даваанямыг дагаж нөгөө хэсэг нь хамаг юмаа шатаагаад л мөн хөөрхий байна аа. Хунтайж гэнэ үү. Өөртөө нэг гуншин өгчихөөд л өч төчнөөн юм шатааж хиншүү тавиад л, хэдэн эргүү юманд мөнгө өгч, хөлсний телевизиэр худлаа яриулаад л нэг баллаж байна аа. Далай ламтан нь сүрхий юм бол Түвэдээ аврах нь яагаав, Давааням нь лут юм бол Монголыг аврах нь яагаав. Цөвийн цагийн цөөврүүд ээ гэж.

The teacher sputtened a little and replied, IQ means intelligence quotient. She then gave me one of these glaring looks that said silently. Now do you know what IQ means? = Багш маань нилээд шазрууханаар “IQ гэдэг чинь сэтгэхүй боловсроогүйн чанар гэсэн үг.” гээд л хариу тургилдаг юм байна. Үүнийхээ дараагаар тэр бээр заналтайхан харцаар ширвэс татаад “Чи муу IQ гэж юу гэсэн үгийг мэдэв авав уу? гэсэн янзтайгаар чимээгүйхэн хялалзалтаараа шан хүртээх нь тэр.

The problem was, I still had no idea what IQ meant, so I raised my hand again. The taecher did her best to ignore me, but finally she turned and said in a long-drawn-out tone, Yes. What is your question this time? = Асуудал нь юундаа байсан юм бэ гэвэл би урьдын адилаар IQ гэж юу юм бэ гэдгийг ер ойлгоогүй учраас ахиад л гараа өргөлөө. Багш эмэгтэй маань хир чинээгээрээ л намайг ер тоомсорлох ёозгүй байснаа сая нэг юм над руу нэг эргэн хандаж үгээ зөөж зуунгадахуунаар: “За. Чи одоо бас юугаа асуух гээ вэ? гэдэг байна.

Well, you said IQ stood for intelligence quotient, but what does that mean? = “Та сая IQ гэдэг бол сэтгэхүй хөгжөөгүйн чанар гэж хэллээ л дээ, гэвч тэр чинь юу гэсэн үг вэ?

Again she sputtered a little with impatience. I told you that if you did not know the definition of something, you should look it up. Now get the dictionary and look it up for yourself. = Тэр бээр дахиад л хорсолтой нь аргагүйгээр “Би та нарт, хэрвээ ямар нэгэн юмны тодорхойлолтыг мэдэхгүй байгаа бол тайлбарт толиос харж байх хэрэгтэй гэж хэлдэг байсан даа. Одоохон толибичиг аваад түүнийгээ өөрөө хайж ол” хэмээн тургилдаг гэж байгаа.

Их хурлын энэ нэг хэдэн хулгайчийг яая даа байз. Нэг тэрбум төгрөг илээр халаасалдаг байснаа одоо ирэх онд гурав дахин нэмээд гурван тэр бум болгожээ. Бидний цалин тэтгэвэрийг гурав дахин биш өөрсдийнхийгээ гурав дахин нэмэх гэсний нь бид эргүүтээд өөрснийхийг гээд мульгидуулжээ. Үүнийг хятад-ойрадын молиго мулига гэдэг байна.

Scutnabb-Kangas (2000) considers that English is a killer of other languages. = Скатнабб-Кэнгас гэдэг хүн Инг хэл бол бусад хэлний яргачин мөн гэж үзэж байна.

Nov 22, 2011

,

And from that moment, I serously took to learning English. (Тэгээд би энэ л цаг мөчөөс эхлэн Инг хэлийг чухалчилан үзэж гарлаа.) My first simple motivation was to learn a few phrases so I could show off in front of my friends back home, whom I was to join in mere six months. (Миний эхний өдөөлгө нь бол тун энгийн бөгөөд би ердөө л хэдхэн үг өгүүлбэр тогтоогоод улмаар зургаан сарын дараа гэр орондоо харьж очоод найз нөхдүүдийнхээ өмнө гайхуулах явдал байлаа.) Those six months proved to be very fruitful for me. (Эдгээр зургаан сар нь миний хувьд маш үр өгөөжтэй байж билээ.) I practically digested that entire textbook that I had picked up in the music room. (Хөгжмийн өрөөнөөс олж авсан нөгөө сурах бичгээ золтой л идчихээгүй.) I was soon done with my military duty for the time, and as I came back home, I thought I could speak English fairly well. (Тэгээд удсан ч үгүй цэргийн алба дуусч, гэр орондоо харихдаа би Инг хэлээр дажгүй овоо ярьж дөнгөнө хэмээн үзэж байж билээ.) I made up my mind to enter a teacher`s college that same year. (Тэр жилдээ би багшийн сургуульд орно гэж шийдэж билээ.) I applied and I was accepted. (Хичээнгүйлэн чармайснаар сургуульдаа ороод авлаа.) Scarcely had I entered the college than I made friends with Frank, an American guy of 28. (Сургуульдаа оронгуутаа л 28 настай Фрэнк гэдэг америк залуутай танилцдаг юм байна.) I`d long wanted to come across some native speaker so I would be able to perfect my speaking skills. (Ярианыхаа Инг хэлийг сайжруулах юм сан хэмээн унаган Инг хэлээр ярьдаг хүнтэй танилцах юм сан гэж их л удаан хүсч байж билээ.) The moment we started speaking English with each other, he raised his eyebrows and seemed to have kept them there for the duration of our entire conversation. (Бид хоёр бие биетэйгээ Инг хэлээр ярьж гарангуут л мань нөхрийн хөмсөг нь атираад явчихдаг байна, миний анзаарснаар бол яриа дуусан дуустал түүний хөмсөг атираатай чигээр байсан шиг санагдаж байна.) It turned out that he was having a very difficult time understanding me – my speech was fluent all right, but it was absolutely wrong. (Тэр ерөөсөө намайг ойлгоогүй бололтой. Би ч уул нь түгдэрч торолгүйгээр ус цас шиг л урсгаж гарсан л даа, гэхдээ ерөөсөө буруу ярьж байсан юм билээ.) It was not authentic from a native speaker`s point of view. (Унаган хэлтэй хүнд бол миний яриа нэг л тийм хөгийн юм байсан бололтой.) Could I understand Frank? Well no, not really. (Би Фрэнкийг ойлгож байсан уу гэвэл бас гялаан байхгүй.) It was my idea to talk on and on unceasingly, and brag about how good I was at English, but it was then and there that I realied the harmful effects of the textbooks that I had been using: (Зогсоо зайгүй дужигануулаад л Инг хэлэнд өөрийгөө хир мундаг вэ гэдгээ нэг үзүүлэе гэж бодсон хэрэг.) They were all written by Russian authors and they taught the students the wrong diction and a related lack of proper context, and were practically useless. (Тэдгээр сурахыг орос зохиогчид зохиож, оюунтанууд тэр сурах бичгээр санаагаа буруу илэрхийлээд сурчихсанаас гадна холбоо уялдаагүй авцалдаа муутай авах юмгүй юмнууд байсан юм санж.)

Эдгээр хадмалдуу орчуулга нь утга санааг нь гаргах төдий гэдгийг болгооно биз ээ.

What IQ means? = IQ гэж юу гэсэн үг вэ?

When you say someone has a high IQ, what does that mean? (Ямар нэгэн хүнийг өндөр IQ –тэй хүн хэмээн та нар ярихдаа юу гэсэн үг вэ гэж ойлгодг вэ?) What does your IQ measure? (Та нарын IQ-г юугаар хэмждэг вэ?) Does having a high IQ guarantee that you will be successful? (Өндөр IQ-тэй байна аа гэдэг нь та нарын амжилтанд хүрэх баталгаа болох уу? ) Does having a high IQ mean you will be rich? (Өндөр IQ-тэй байна аа гэдэг нь та нар баян болно гэсэн үг үү?)

When I was in the fourth grade, my teacher announced to the class, Students, we are honored to have a genius in our midst. (Намайг дөрөвдүгээр ангид байхад манай багш ангийнханд “Сурагчид аа, бидний дунд үнэнхүү суут чадалтан байгаа нь нэр төрийн эрхим хэрэг болж байна аа. ”) He is a very gifted child, and he has a very high IQ. (Тэр бол тун ч тунгалаг ухаантай хүүхэд. Тэр маш их өндөр IQ-тэй.) She then went on to announce that one of my best friends, Andrew, was one of the highest students she had ever had the privilege to teach. (Үүнийхээ дараа тэр бээр цааш үргэлжлүүлэн миний хамгийн сайн андуудын нэг болох Андрү-г урьд өмнө нь сургаж байсан шавь нарын хамгийн мундаг сурагчидын нэг нь юм хэмээн авдаг юм байна.) Up until that time, Andy the Ant, as we all called Andrew, was just one of the kids in the class. (Өнөөг болтол бидний “Шоргоолж Анди” хэмээн хочилдог Андрү маань ангид бол байдаг л нэг ердийн бандь байсан.) We called him Andy the Ant because he was tiny and had thick glasses that made him look like a bug. (Яагаад бид түүнийг “Шоргоолж Андрү” хэмээсэн юм бэ гэвэл, тэр бээр таахай намхан, дээрээс нь болоогүй ээ зузаан нүдний шил нь түүнийг цох хорхойрхуу болгодог болохоор л тэр. ) Now we had to call him Andy the brainy Ant. ( (Одоо болохоор бид түүнийг “Гавал шоргоолжин Андрү” хэмээхээс өөр аргагүй боллоо л доо.)

Not understanding what IQ meant, I raised my hand and saked the teacher, What does IQ mean? (IQ гэдэг нь юу гэсэн үг юм бол гэдгийг ойлгоогүй болохоороо би гараа өргөж “IQ” гэж юуг хэлээд байна аа? хэмээн багшаас асуулаа.)

Энэ нэг төр шүү юм ёстой нэг жонхуу гээч юм болж байна аа. Ингэж харсаар байгаад сөнөцгөөх үү? Ганцхан хүүхэд л байхад улс орныг аваад явдаг юм шүү дээ. Чинггис хааныг хар. Арслан-Хот улсыг хар. Монголын залуус англи хэл үзэж, архи уусаар байгаад дүнхүүрч гүйцжээ. Ардчилсан намын Алтанхуяг гэнэ үү нэг нөхөр хиристийн мянган залуугаар нэг доор намынхаа цусыг сэлбэн доонордож байна аа. Удахгүй та нар христийн гарт орж цовдлуулах болно. Чацаргана Алтанхуяг гээд нэг багш ухаантай юм байсан байх аа. Удахгүй АН нам биш ХАН нам болох байх аа даа. Хиристийн Ардилсан Нам болно. Танайд хоноё гээд л явдаг нэг гуйлгачин хужаа саяхан Ховдын Булган суманд оччихсон Австралиас ирсэн нэг хирист авгайнд хонож байна аа. Тэр нь би хиристийн охин гэж чарлаад л, наадах нь зургий нь аваад л ганц нар нь гарч байна аа. Тэнд мань эр нэг цадах шиг боллоо. Булган сумын хасгууд цөм хирист болчихсон юм байх даа. Тэр авгайг хөөгөөд явуулахгүй юу хийж суудаг байна аа. Тэр нутагтаа амьдарч чадахгүй, ямар сайн даа энд ирж гэдэс гарч байх вэ дээ. Монгол ч мөн ч их буянтай газар юм аа.

Айсан хүн адуу хөөнө гэж, Нинжийг нэг юм цааш нь харуулах шиг боллоо. Одоо дараа нь Энхбаярыг нухах байх. Ингээд л нэг нэгээр нь зөөнө дөө хөөрхий.

Nov 13, 2011

,

Эрлийз хурлийз эсэргүү цагаач ядуу тавд эх орон байдаггүйг өглөө болгон санаж бай.

One time I was there, something caught my attention: an instructional English textbook, lying in a dusty corner. (Нэг удаа тэнд байж байтал, байшингийн тоосонд дарагдсан буланд хэвтэж байсан Инг хэлний нэг сурах бичиг миний анхаарлыг татдаг юм байна.) I picked it up. (Би түүнийг дээш нь авч үзлээ.) It was a rather thin hardcover book written by a Russian author. (Орос хүн зохиосон нилээд нимгэвтэр ном байсаан.) At that moment, I was in great need of such understanding since, just recently, our capitan`s daughter had handed me a love-note in English, which might as well have been Greek to me. (Тэр үед иймэрхүү хэрэглэхүүн надад маш их хэрэг болоод байсан л даа, яагаад гэвэл, тун саяхан манай даргын охин надад Инг хэлээр бичсэн хайрын нэг зурвас гардуулсан юм л даа. Тэр зурвас нь миний хувьд бол хятад ханз л гэсэн үг байлаа.) It only contained a couple of lines, but I couldn`t make them out because I had been a lousy student of English when I took classes in it in high school. (Тэр зурваст бол хоёрхон мөр л бичээс байсан. Харин би түүнийг орчуулж дөнгөдөггүй ээ. Учир юун хэмээвээс, дунд сургуульд байхдаа Инг хэлний хичээлд муу авдаг сурагч байсан хэрэг.) Fortunately, there in our company we had one really smart guy from St. Peterburg. (Аз дайрахад, манай салаанд Санкт-Петербүргийн нэг үнэхээр цовоо цолгион хүү байсан хэрэг.) The guy was rumoured to be good at English. (Дам сонсох нь ээ, тэр хүү Инг хэлэндээ шаггүй гэдэг юм байна.) I went to him right after I got done flipping through the book, because I couldn`t find the word am in the series of verbs that were provided by the book. (Би ч номоо шидчихээд л тэр дороо нөгөө хүү рүү туслалцаа авхаар яваад очих нь тэр. Тэр номд байсан үйлъүгийн дотроос “AM гэдгийг олж чадаагүй учраас л тэр.) He laughed out loud and said, Well, you should have looked it up where the verb *TO BE* was. It`s part of it. *AM* is the linking-verb for first-person singular. (Тэр-бээр байдгаараа инээж ханиагаад “За тэгэхээр, чи уул нь TO BE гэдэг үйлъүг байгаа газар л үүнийг эрж хайх байсан байхгүй юу. *AM* гэдэг чинь түүний л нэг мах цусны тасархай байга юм. *AM* гэдэг чинь нэгдүгээр бие ганцаажтоог үзүүлсэн холбоос үйлъүг гээч нь байгаа юм.”) хэмээн хэлж билээ.

Being a great teacher, he knew that the true definition of education was to draw out your genius, not just cram information in.) (Мундаг багш хүн байсныхаа хувьд тэр-бээр, боловсролын үнэнхүү зориулалт нь бол мэдээ сэлтийг хий хоосон хар баагаар чээжлүүлэхэд биш, та бүгдийн эрдэм ухаан авьяас чадлыг ил гаргаж ирэхэд оршдог юм гэдгийг мэддэг байсаан.)

IQ –дэмбэрэл гээд нэг новш байсан даа. Одоо чимээ тасраа юу даа. Муусайн хүүхдийн минь толгойг мөн ч их эргүүтүүлсэн дээ. Худлаа молигодож баахан мөнгө цохисон доо. Гахаад үхчихсэн юм болов уу. IQ-гийн тухай, чухам юу болохыг би дараа үзүүлнэм. Тэр үед та нар ойлгох биз ээ. Боловсролын тогтолцоо нэгмөсөн унасан, эрүүл мэндийн тогтолцоог Ламбаа гэж гунгануур эр дуусгаж байна. Хятадууд Эрээнд Монгол хүний мөнгийг саах гэж, европ, ардын эмнэлгэ бариад авлаа. Нэртэйгээр нь, Эрээнээр нийслэлээ хийчихмээр юм. Ийм үед л улс орон дуусдаг байна. 2012 онд Монгол гэдэг улс дэлхийн улсын тооноос хасагдаад Эрээний монгол гэдэг улс бий болох бололтой. Улс орныг хэн гуай ийм байдалд оруулсан???

WHAT IQ MEANS? = IQ гэж юу гэсэн үг вэ?

Nov 9, 2011

,

All in all, my new job took me no longer than two hours a day. (Уртаашаа бол, миний ажилд хоёр цаг ч хүрэхгүй шахам хугацаа ордог билээ.) The rest of my ample spare time I could enjoy the way I pleased. (Үлдэж байгаа тэр их зав зайг би өөрийнхөө тааллаар өнгөрөөж дөнгөдөг байж билээ.) I naturally spent a lot of time in the gym training myself hard by the hour. (Мэдээж хэрэг, өч төчнөөн цагаар шаргуухан дасгал сургууль хийж зөндөө цагаа биеийн тамирын танхимд бардаг байсан.) Next door, there was a music room where half a dozen soldiers were loudly and clumsily playing guitars and drums. (Хөрш зэргэлдээ хаалганд хөгжмийн өрөө байх, тэнд арваад цэрэг бөмбөр хэнгэргийг хайр найргүй нүдэж, гитаар хэмээх утаст хөгмийн чавхдасыг харин ч нэг чарлуулан балбаж өгнө дөө.) They were presumably practising their skills, and probably made themselves believe they could soon become the next Beatles. (Тэд тоглох ур чадвараа сайжруулцгаан тун удахгүй бас нэг Биитлз хамтлаг болно хэмээн бодож байсан байх аа.) I frequently visited them to talk about life. (Амьдрал ахуйн тухай хөөрөлдөх гэж би түүгээр байнга орж гарч байх.)

Ерөнхий сайд Их хурлын гишүүдийг хүндлээд Франц явах айлчлалаа хойшлуулсан гэж авч байна аа. Хуцаж байгаа элжиг шүү. Нөгөө Саркази ч бил үү нэг джүүд нь Европын холбооны санхүүгийн хямралын хуралд оролцоод, юун Батболдтой Матболдтой манатай, баастай шээстэйгээ хутгалдах шахам ухаангүй байсан хэрэг. ЗХУ шиг тийм том гүрэн сарниж байхад энэ муу Европын холбоо нэртэй нохойн баас одоохон сөнөнө. Манайхыг хоёрдахи Ливи буюу Азийн Ливи болгох талаар тэр джүүдтэй ярилцахаар явж, францын түрэмгий цэргүүдийг оруулж ирэх санаатай байгаа байх. Батболд Баяр бид гурваар Франц дутав гэж үү дээ.

Home schooling is no longer a fringe form of alternative education. (Гэрийн боловсрол нь цаашдаа сонголттой боловсролын шоовдорлогддог гадуурхагддаг, ад үзэгддэг хэлбэр байхаа нэгэнт больсон байна.) Today the number of kids being educated at home is increasing by 15 percent per year. (Өнөөдөр гэрээр боловсрол олж авч байгаа хүүхдийн тоо жил бүр 15 хувиар өсч байна.)

Монгол хүмүүс гэрийн боловсролтой байсан гээд дооглодог байсан цаг саяхан. Тэгсэн чинь тэр маань боловсрол олж авах шилдэг хэлбэр байжээ. Их өндөр төвшний боловрол соёлтой ард түмэн байсан байна. Одооны энэ нэг байж байгаа боловсрол шиг юмны царайг та нар нэг харчих даа, хонь хашчихсан юм шиг, 40-50-иар нь нэг өмхий өрөөнд оруулж байгаад, нэрээ зөв бичиж чаддаггүй монгол хэлний багшиар, нэгийг нэгээр үржүүлж чаддаггүй тооны багшиар хичээл заалгагчаан болж байна. Хувийн сургууль гээд байгаа нэг юмы нь бас нэг хараарай. Мөн ч хөөрхийлөлтэй байна даа. Сонгууль, сунггуль яриад байх юм, нэг гурван толгой л яриад байх юм. Өөр хийх ажил дээрээ ч алга, дороо ч алга.

Einstein said A person does not need to go to college to learn facts. (Эйнштейн хэлэхдээ: Баримт хэрэг болсон явдлыг үзэхийн тулд хүн коллидж энэ тэрд явах хэрэггүй.) He can learn them from books. (Тэдгээрийг номоос мэдэж авч болно.) The value of a liberal arts college education is that it trains the mind to think. (Коллидж-д үздэг ерөнхий боловсролын зүйлсийн үнэ цэнэ нь тэдгээр нь уураг тархийг бодож сургадагт оршином.) хэмээжээ.

The word education comes from the Latin word educare, which means to draw out. (Боловсрол, гэгээрэл, эрдэм гэсэн үг нь Латины “гаргаж авах, сугалж авах, уудлаж авах, олох” үгэнээс гарвалтай) ажээ.

“Ухаан буй бөгөөс аливаа хэрэгт аргыг олж чадах тул ЭРДЭМ сур!!! хэмээн Инжаннаши гуай зуу гаруй жилийн тэртээд айлджээ.

Education is the ability to meet life`s situations. хэмээн Принстоны Их Сургуулийн ерөнхийлөгч байсан хүн саяхан айлджээ.

“Образование – это умение правильно действовать в любых житейских ситуациях.” хэмээн Орос хэл рүү буулгажээ.

Хэрэв таны залхуу хүрэхгүй бол үг нэг бүрээр нь тулгаад үзээрэй. Зөрөх үг байхгүй.

Тэгвэл То ванг гуай: “Хоосроно гэгч эртний үйл гэвч энэ ном бурхантай төрсөн их буяныг үзвээс их төлөв ухаан санаа барагдаж, залхууран хойргошсоор хамаг үйл хождон аж төрөл (бизнес) үгүйгээс өдөж хохирох болно. Хоосрохуйд урьдаар УХААН барагдана. УХААНТАЙ хүн хоосрох бэрх. Одоо УХААН барагдсан хүнд УХААН зааж тэнхрүүлэх хэрэгтэй.” хэмээн айлджээ.

Эндээс нэг л юм харагдаж байна. УХААН гэсэн нэг юм байна. ХЭЛ БИЧИГ хоёры нь солихоор ухаан нялхардаг ажээ. Харийнхан үүнийг олон жилийн турш манай тэнэгүүдэд мөнгө үмхүүлэн хахуули залгиулан үүнийг хийж дөнгөсөн. Хамгийн сүүлчийн Кембриджийн хутгыг Боловсролын яамны нэг хужаа Одоо хэрэгжүүлж эхэллээ.

Oct 30, 2011

,

There were only six months left until my demob. (Цэргээс халагдахад надад уртаашаа зургаахан сар л үлдэж байлаа.). The other day, I had a fight with some cheeky soldier guy who thought he could actually challenge me. (Саяхан би нэг биеэ тоосон цэргэнцэртэй нудрага зөрүүлсэн билээ). He turned out to be a complete weaking, and, having lost the fight, he fled over to the officer and ratted on me. (Тэр туниа муутайхан амьтан байсан бөгөөд ялагдсандаа хорсч даргад хушуу хүргэж намайг ховлосон юм санж). As aresult, I was removed from my petty commander`s duty, but I was still a three-striper and no officer was permitted to humilate me in any way since the military regulation prohibits that. (Улмаар намайг бага даргаас минь хуссан ч мөрдөс дээрээ би гуравдугаар зиндааны зурдас минь үлдэж хоцорсон нь, өөр үгээр хэлбэл би түрүүч цолтойгоо үлдсэн болохоор хэн нэгэн офицер буюу цэргийн дарга намайг хар бор муу ажилд тохоож чадахгүй гэсэн үг. Цэргийн дүрмээр үүнийг хориглосон байдаг учраас л тэр). As the proverb goes, Every cloud has a silver lining. (“Долоо дордож найм сэхнэ” гэж нэг зүйр цэцэн үг байдаг даа). Hoever funny it may seem, I was made to be responsible for the dining facility. (Сонин сэвүүн санагдаж болох юм, харин надад цэргийн галтогоог хариуцуулсан гэж байгаа.). This time, I had just one honorable duty to carry out. (Одоо бол би гүйцэтгэвэл зохих ганцхан хүндэт албан үүрэгтэй болсон). Namely, I had to come to the chow hall three times a day a quarter earlier than everyone else and provide an appropirate order while all the other soldiers got to just greedly devour their meals in whatever hurried and noisy way they wanted. (Чухамдаа бол, би цэргүүд хоолоо идэхээр ирэхээс нь өмнө арвантаван минүт буюу нэг мөчийн өмнө түрүүлж өдөрт гурван удаа ирээд яарсан цэргүүд ховдоглон шуугилдан хоолоо хүртэх тэр хооронд нь зохих дэг журмыг сахиулан хангах үүрэгтэй байлаа).

Нөгөө “Нүдээ аниад чагнавал зурагт гэдэг маань зүгээр л радио юм байна шүү дээ” гэдэг шиг НҮБ гэдэг чинь хараад ажаад байвал америкийн дохиур, мөнгөөр орчлонг сүйтгэж байдаг газар юм уу даа. Газрын тосы нь булааж идэх гэж бүхэл бүтэн улсыг сүйрүүлж байхад нөгөө хамгаалах ёстой НҮБ маань бөмбөгдөөд бай гэж шийдвэр тогтоол гаргаж байх юм. Үүнийг бол тараах хэрэгтэй. Ариун үүргээ гүйцэтгэж чадахаа больжээ. Америкийн бодлогыг Япон Солонгос хоёроороо дамжуулж манайд хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хоёр новш бол түүний гар хөл нь юм. Дэлхийд энэ хоёр улсад найз нөхөд америкаас өөр байдаггүй. Манай эргүүнүүд аманд нь орчихсон нэг найз нь ухаантай юм болж байна. Солонгос Япон хоёр монголыг энэ эсэргүүнүүдтэй нийлж харин ч нэг чөлөөтэй устган дуусгаж байн аа. Үхэр монгол унтаж байна. Хятад ч яахав муу нохой гэгчээр самбаачилж хамаг юмы нь зөөгөөд авлаа. Норвегийн тэр бандь шиг эрэлхэг хүү ч энэ эргүү монголчууд дотроос төрөхгүй байх аа даа. Саарал ордон дээр сансарын хаягдал унадаггүй юм байх даа. Каддафи-ийг үхсэн байхыг хараад, эх орныхоо төлөө халуун цүсаа шанаанаасаа асгаруулан үхэж байхад америкийн нэг авгай WOW! гээд л дуу алдан өмдөндөө жаахан шингэн юм дусагнуулж байх юм аа. Тэр авгайг Killer-a гэдэг бил үү дээ. Манайхыг удахгүй баялагий нь цөлмөх гэж бас бөмбөгдөнө. Даан ч Орос Хятад хоёр шаврын хаалт болоод байна аа. Нямдорж гуай Энхбаярыыг Каддафи шиг болгох гээд байна аа даа. Энэ ойрдууд уу, өөлд хүн өсгийндөө хутгатай, ойрад хүн оймсондоо жадтай гэж халхууд хэлэлцдэг дээ. Бас л эх орноо зарж болохгүй, ашигт малтмалаа идүүлж болохгүй гэж зүтгэж яваа хүн шүү дээ. Америкийн тиусгай албадынхан манайхаар дүүрсэн шүү дээ. Монгол дээлтэй л цохиж яваа. Зарим өмхий янхнуудтай нь суусан нэр хүлээсэн, монголын харьяат болчихсон нааж яваа. Галданы үед монгол нэг доройтсон шүү дээ. Одоо Нямдоржийн үед нэг юм сөнөх бололтой дог оо.

Түвэдүүд уул нь хүн судлал талдаа овоо амжилт олсон улс юм. Даан ч эх орноо алдчихсан. Ардчилал гэдэг нэр бол хүнийг араатан болгох үйлдлийн нэр юм. Киссинджер бил үү Киллинджер ч бил үү нэг новш үүнийг анх сэдсэн гэж байна аа. Бид араатан болдог даваан дээрээ гараад ирлээ. Араатан монгол нэг хөдөлбөл алаг дэлхий тогтоход бэрх болно биз ээ.

Бат-отгон бил үү нэг өөлд авгай бурж байна аа, БӨӨ гэдэг үг бол Бөөнөөр нь Өртөөлүүлэн Өрнүүлэх бил үү нэг иймэрхүү утгатай юмны хураангуй гэнэ ээ. Хэдэн мянган жилийн өмнө кирилл бичиг хэрэглэдэг байжээ бид чинь. Уул нь монголоор бол БӨГЕ бөгөөд 13-р зуунаас нааш яриа хэл ам хурдан хөдөлдөг болсоноос хойш Г нь сугарч БӨЕ болоод ярианы хэлэнд [бөө] мэт соносддог болсон байна. Түүнээс биш, энэ хойт хоёрын чинь БӨӨНӨӨөөр нь ӨРТӨӨЛҮҮЛЭН ӨРНҮҮЛЭхтэй манатай. Тэгээд БӨӨ гэсэн хураасан үгтэй байсан байна. Нээлтийг хийж байна аа. БӨӨ нар мөн галзуурч байна аа. Сарандаваа бил үү нэг салтаганасан юм, саяхан л Дундговь аймгийн мал-эмнэлгийн теникумд алдартай нэгэн алцгар явсан юм билээ. Одоо тэнэг монголуудыг нэг мунхруулж байна аа. Өөрөө бараг 22 дахи money эх дагина болсон юм байх аа.Түрийний бөөс толгойд гарна гэдэг үүнийг хэлдэг биз ээ.

Өвөр монголтой өвөр түрийндээ их орцгоож байна. Удахгүй Ар монголыг хятадынх гээд нөгөө НҮБ-д бүртгүүлчихсэн байх бий. Хятадын гар хөл шүү дээ. Үхсний чинь ах дүү. Хужаагийн шээснүүд бидний ах дүү байх даа яадаг байна аа.

The rich are getting richer, but are you?= “Баян хүмүүс нь улам илүү баяжиж байнам, харин та нар?

“Олныг хураамжлахуйд ИТГЭЛ ЭРДЭМ-д буй за. ИД ХҮЧИН-д үгүй болай. Чи тэр үхэр эвдэх хутгаа нааш авч ир, би чамд нарийвчлан хэлж өгсүгэй!” хэмээсэнд тэр хөвгүүн хутгаа Тайцзу-д өгөв. Тайцзу хутгыг авч үзвээс ир маш нимгэн, мэс баахан ч мярсангүй асар хурц тул, тэр хутгыг барьж туяалхийлэн өгүүлэрүн: “Дэлхий дахиныг засах нь чиний энэ үхэр эвдэхүйд адил болай, үхэр эвдэж үл чадах ард, үхрийн завсар заалихайг үл мэдэх тул нүдэнд үзэгдэх нь гагц нэг бүхэл үхэр болай. Хэрвээ үхэр эвдэж чадах ард болбаас үхрийн гишүүний завсар заальхай нь чээжинд тодорхой буйн учир нүднээ үзэгдэх нь цөм толгой шийр, өвчүү ууц тус тусдаа цуцархай үзэгдэх буй заа, бүтэн үхэр үзэгдэхгүй болмуй, тийнхүү гар хөдөлмөгц хутга нэвтэрч, үхрийн яс махны завсраар яван дэмий хүч хэрэглэлгүйгээр эвдээд, хутга мөн мярахгүй. Юун хэмээвээс, үхрийн үес гишүүнд цөм завсар буй тул хутгын ир бас маш нимгэн, хутганы ир үхрийн завсар бүхий яс шөрмөсний хооронд орвоос хөндий хооронд мэс явах тул, маш хялбар бус уу? Тийнхүү үхэр эвдэж чадагчид бөгөөс арван үхэр эвдэхүйд нэг хутга хэрэглэмүй (нэгэн удаа билүүдэх буюу), хэрвээ үхэр эвдэн үл төсөөлөгчид болбаас нэг үхэр эвдэхүйд хэдий арван хутга хэрэглэвч мөн чадахгүй болоод, одоо эрхбиш бүдүүн ясыг их сүхээр цавчихуйд хүрэх тул хүчин сүйтгээд бас ёс бус болох бус уу? Үлитгэвээс, дэлхий дахин хэмээгч үхэрт адил, дэлхий дахиныг засах нь үхэр эвдэхүйд адил, дэлхий дахины ёс зүй нь үхрийн ясны зай завсарт адил, дэлхий дахиныг засах арга ухаан нь хутганы ир мэс адил. Тиймийн тул дэлхий дахины олныг хураамжлах нь ИТГЭМЖ ЭРДЭМ-д буй заа, ИД ХҮЧИН-д байх бус, тийнхүү энгийн үгэнд: “СҮҮЖДЭЭН идтэн нэгээхэн биеэ зармуй, СЭТГЭЛдээн идтэн түмэн хүнийг зарцалмуй.” Хэмээсэн биш үү? Юунд ҮНЭН ЭРДЭМ-ийг хүсэхгүй ҮХЭР ХҮЧ-ийг эрхилмүй? Хэмээгээд хутгыг таягдсанд ...

Та удирдах хүний хураамжлан дагуулах ухааны талаар мянган судар эргүүлсэн ч, ингэж базаж хэлсэн өгүүлбэр аль ч хэлээс олохгүй биз ээ. Дэлхийг төвхнүүлэхээ байг гэхэд хоёрхон сая хүнээ аваад явж чадахгүй байгаа нь мөн хэцүүеэ. Энэ бол удирдах ухаан талаасаа бол их сүхээр хэмхчиж байгаа хэрэг. Олны ИТГЭЛ алдсан төр, ЭРДЭМ үгүй засаг хоёр манайд нүүрлэжээ. Удирдлагын академи энэ тэр гэж эргүүтэж явахаар энэхүү ганц догол мөрийг чээжилбэл бүх юм ойлгомжтой байх бус уу?

Хэлэх ч юм алга. Дэмий л дахиж нэг хуулж бичлээ.

Сонгуули сунгуули гэж эргүүтэж байхаар 6002 бөх барилдуулаад л эхний 76-г нь их хурлын гишүүн болгочихоё. Сумочин Батбаяр хотын христийн ардчилсан залуусын намын дарга болж байна аа. Энэ мөн галзуурч байна аа.