Dec 28, 2011

,

I myself was a student then and I badly needed such a course in the first place. (Тэхэд би өөрөө оюутан байсан болохоор надад юун түрүүнд тийм күүрс хэрэгтэй байсан.) From my own experience, I know that it is possible to learn English without a tutor, on condition that you have the best self-teaching course and there are some native speakers of English either in your office or where you live. (Би өөрийнхөө хувийн туршлагаас хуваалцахад, хамгийн сайн өөрөө-сурах бичигтэй байгаад ажил албанд чинь эсвээс амьдран суугаа газарт чинь унаган Инг хэлтэй хүмүүс байгаа нөгцөлд Инг хэлийг багшгүйгээр сурч болох юммбайна гэдгийг би мэдэж байгаа юм.) They will never teach you English, because, having no command of Russian, they are unable to explain to you thousand of the intricate differences between their language and yours, differences that are very drastic in every main aspect of the two languages. (Тэд хэзээ ч та нарт Инг хэл заан сургаж чадахгүй, учир юун хэмээвээс, тэд Орос хэл эзэмшээгүй болохоороо хоёр хэлний хоорондахи түм буман адармаатай ялгаа зөрөөг хийгээд хэлнийзүй, үгсийн сан болон хэл ярианы найруулга мэтийн хэлний үндсээрээ ялгаатай гол гол талуудыг тайлбарлаж дөнгөхгүй.) All they can do is speak English. (Тэдний хийж чаддаг юм нь бол уртаашаа л Инг хэлээр ярих л байгаа юм.) And that`s what you need for your speech practice like the air you breathe. (Чухамдаа энэ нь л та бидэнд ярианы дадал олж авахад ус агаар шиг хэрэгтэй зүйл ажээ.) And once you reach intermediate-level English, have a vocabulary of several thousand words, and an understanding of the grammatical rules, then interaction with native speakers of English can be extremely useful. (Тэгээд нэгэн цагт та нар Инг хэлний мэдлэгээр дунд-түвшин хавьцаад очих хирд үгийн нөөц баялаг тань мянга мянган үгэнд хүрч, хэлнийзүйн үндсэн талуудыг ойлгодог болоод ирэхэд унаган хэлтэй хүнтэй харилцах нь тун ч ашигтай байх болно.) And that`s precisely what was happening for me at the job I had: I was learning the vocabulary and grammar by myself and writing my own course alongside, and as for speech habits, I was getting plenty of practice while working as an interpreter. (Чухамхүү яг л ийм явдал миний эрхилж байсан ажил төрөлд тохиолдсон хэрэг:Би хэлнийзүй болон үгийн санг бие даан үзэж бөгөөд зэрэгцээгээр нь өөрийнхөө сурах бичгийг бичиж байлаа. Хэл ярианы дадлагын хувьд бол хэлмэрчээр ажиллаж байхдаа овоо болж авсан даа.) This explains why the main emphasis in the course I now teach is on your own learning and speech practice. (Энэ нь чухамдаа юуг хэлээд байна вэ гэвэл, одооны зааж байгаа күүрстээ би юу юунаас урьдаар та нарыг биеэ даан сурч, ярианы дадлаганд гол анхаарлаа хандуул хэмээн онцлоод байгаагийн учир энэ бөлгөө.)

Thank you very much for reading my story – I hope you enjoy learning English as much as I enjoy teaching it. Bye-bye and take care! = Миний өгүүллэгийг уншсанд тун ч их гялайлаа. Инг хэл заахад амсдаг цэнгэлийг минь та бүгд Инг хэл сурахдаа амсах бизээ хэмээн найдан горилном. Дараа баяртай уулзамз, та бүгдэд амжилт ололтыг хүсмү би!

Энэхүү Орос залуугийн бичсэнээс та бүгдэд хэрэг болох юм байж магад хэмээн цаг заваа барлаа.

Frustrated, the teacher raised her voice and said, You don`t understand because you don`t want to understand. If you don`t understand it, then you need to do your own research. But you`re the one who said it was important, I shot back. If you think it`s important, at least you can tell us what it means and why it`s important. (Цөхрөнгөө барсан багш маань дуугаа өндөрсгөн байж хэлсэн нь: “Чиний ойлгохгүй байгаа нь чи ойлгохыг хүсэхгүйд байгаа юм. Хэрвээ чи ойлгож ухаарахгүй байгаа бол өөрийнхөө судалгаа шинжилгээг хийх хэрэгтэй болно доо.” “Харин та өөрөө л үүнийг чухал юм хэмээгээ биз дээ, гээд л би хариу цохилт өглөө шүү.”) “Хэрвээ та үүнийг ёухал юм хэмээн бодож байгаа юм бол ядахдаа доор хаяхад, яагаад энэ нь чухал юм бэ, юу гэсэн үг вэ гэдгийг бидэнд хэлээд өгдөг байгаа даа.”

At that point Andy the Ant stood up and said, I`ll explain it to the class. He climbed out from behind his wooden desk and walked to the chalkboard at the front of the room.He then wrote on the board: (Яг энэ үед Шоргоолж Энди босоод хэлсэн нь: “Би ангийнхандаа тайлбарлаж өгөмз.” Тэр бээр модон ширээнийхээ араас босоод өмнөхи хананд буй шохойгоор бичдэг самбар луу очоод улмаар самбар дээр бичсэн нь:)

18 (mental age) x 100

------------------------------ = 180 IQ

10 (chronological age)

18 (сэтгэхүйн нас) x 100

------------------------------ = 180 IQ

10 (биеийн нас)

So people say I am a genius because I am ten years of age but have test scories of a person who is eighteen years old. (“Яагаад хүмүүс намайг суут гэдэг вэ гэвэл биеийн нас минь аравхан мөртлөө тестийн оноо маань арваннаймтай хүнийх шиг байгаа юм.”)

I`ll be looking forward to seeng you all in the coming 2012

No comments:

Post a Comment